Slutanvändaren acceptans

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Följande villkor måste läsas och godkännas före teckningsdagen / rättegången uppdaterad abonnemang.§ 1 Syfte och tillämpning

1,1 Caddi utvecklar fysiologiska övningar för att användas av terapeuter att behandla individer med syfte att säkerställa personlig och fysiska välbefinnande.

1,2 Caddi vänder sig till tittare i sitt dagliga arbete, sjukgymnaster, kiropraktorer, terapeuter, motion och fitness center, etc. Abonnenter därför terapeuter.

1,3 Material från Caddi är avsedd att ge till patienter, klienter, studenter och kunder som en del av en behandling / träning. Materialet är utformat för att ge personen en möjlighet att visuellt stöd för professionell vägledning.

§ 2 Ansvar

2,1 Caddi `s materialet är avsett för sjukvårdspersonal. Caddi har inget ansvar för användningen av materialet / övningarna, och Caddi ansvarar inte för hur läkare använder materialet i sin vård.

2,2 Abonnenten är i förhållande till patienten / klienten / student / är kundens ansvar att välja rätt övningar för patienten, och abonnenten i förhållande till patienten / klienten / student / kunden ansvarar för vägledning och användning av övningar.

2,3 Caddi är inte ansvarig för abonnentens rättelser / tillägg till materialet.

2,4 Caddi är inte ansvarig om abonnenten IT-stöd Caddi och Caddi ansvarar inte för abonnent skriva program, etc. Abonnent några svårigheter när det gäller IT-användning Caddi inte undantagna från betalning av abonnemangsavgift.

§ 3 Subscriber anvendelsesret av Caddi

3,1 Abonnenten har rätt att korrigera och redigera texten i de enskilda övningarna. Abonnenten har också rätt att redigera materialet.

3,2 De material, inklusive både bilder och text, får aldrig användas av abonnenter i strid med Caddi syften, se § 1

3,3 Abonnenten har inte rätt att ta betalt utöver verifierbara kostnader för fotokopiering eller liknande överföring av material från Caddi till patienter / klienter / elever / kunder.

3,4 Abonnenten är också orättvist att använda något material från Caddi till försäljning, samt material från Caddi inte kopieras, distribueras eller på annat sätt användas för vidare försäljning.

3,5 Abonnenten har inte rätt att annonsera med material från Caddi, utom i broschyrer och liknande, och endast med ett akademiskt syfte och efter skriftligt godkännande från Caddi.

§ 4 Äganderätt

4,1 Upphovsrätten för Caddi avancerade övningar, bilder, koncept, text, etc. tillhör Caddi och skall inte vara utan godkännande Caddis genomföras utöver vad som är i dessa villkor och förutsättningar.

§ 5 Abonnemang

5,1 Den betalas in en gång - detta är inte återbetalas vid uppsägning.

5,2 Medlemskap i Caddi är en pågående prenumeration. Caddi förbehåller sig rätten att reglera priset på upp till 2,5% per år i nuvarande abonnemang. Prisreglering utöver detta ger abonnenten rätt att omedelbart säga upp abonnemanget.

5,3 Priset för abonnemang på Caddi - se tabell för aktuella priser finns på www.caddi.com.

5,4 Abonnenten är skyldig att välja önskad fakturering metoden. Valet görs under inloggningshanteraren vid inloggning första gången och gäller för det sätt på vilket den faktura mottagits.

5,5 Testperioden på Caddi förbinder sig att inte teckna är också gratis provperiod.

§ 6 Uppsägning

6,1 Medlemskap / abonnemang är löpande och fortsätter tills det sägs upp skriftligen. Prenumeration längd är närvarande minst ett år och kan sägas upp 1 månad innan förnyelse. Uppsägningen skall vara skriftlig.

Avbokning skall ske skriftligen Caddi senast 30 dagar innan förnyelsen.

§ 7 inte följs

7,1 Användning av Caddi strid med ovanstående avsnitt om abonnentens rätt användning av Caddi utlösa en straff, som ett minimum inställd på 50,000.00 danska kronor per. intrång. Dessutom skadestånd enligt dansk lag. Betalning av böter och skadestånd berättigar inte abonnenten att fortsätta med överträdelsen.

7,2 Caddi förbehåller sig rätten att inge en polisanmälan. Överträdelser betraktas också som ett kontraktsbrott och abonnenten CADD-ID raderas utan förvarning. Den betalas abonnemangsavgiften återbetalas inte.

7,3 Varje brott mot detta avtal bestämmelser ger Caddi rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, vilken abonnenten Caddi ID omedelbart bort.

§ 8 Tvister, plats och tillämplig lag

8,1 Varje tvist avgöras av en domstol i Horsens, alternativt High Court som juridisk plats. Dansk lag är tillämplig.
Caddi   ·   Horsens Sundhedshus   ·   Grønlandsvej 1, 2. 04   ·   DK-8700 Horsens   ·   Tlf.: +45 75 62 89 19    ·   E-mail: info@caddi.com
 
Webdesign by Pixart