Sluttbruker aksept

VILKÅR OG BETINGELSER
Følgende vilkår må leses og aksepteres før abonnementet / prøveabonnement oppdatert.

§ 1 Formål og søknad

1.1 Caddi utvikler fysiologiske øvelser til bruk av terapeuter behandle personer med sikte på å sikre personlig og fysisk velvære.

1.2 Caddi mat til seere i sitt daglige arbeid, fysioterapeuter, kiropraktorer, terapeuter, trening og fitness sentre, etc. Abonnenter er derfor terapeuter.

1.3 Materiale fra Caddi er ment å gi til pasienter, klienter, studenter og kunder som del av en behandling / trening. Materialet er utviklet for å gi personen en mulighet til å visuelt støtte faglig veiledning.

§ 2 Ansvar

2.1 Caddi `s materialet er beregnet for helsepersonell. Caddi har intet ansvar for bruk av materialet / øvelser, og Caddi er ikke ansvarlig for hvordan klinikeren bruker materialet i hans varetekt.

2.2 Abonnenten er i forhold til pasient / klient / elev / kunde er ansvarlig for å velge de riktige øvelser for pasienten, og abonnenten i forhold til pasient / klient / elev / kunde er ansvarlig for veiledning og bruk av øvelser.

2.3 Caddi er ikke ansvarlig for abonnent korrigeringer / tilføyelser til materialet.

2.4 Caddi er ikke ansvarlig dersom abonnentens IT støtter Caddi, og Caddi ikke ansvarlig for abonnenten skrive programmer, etc. Abonnent noen vanskeligheter i form av IT bruk Caddi ikke fritatt fra betaling av abonnementsavgift.

§ 3 Subscriber anvendelsesret av Caddi

3.1 Abonnenten er berettiget til å korrigere og redigere teksten i de enkelte øvelser. Abonnenten har også rett til å redigere materialet.

3.2 materiale, inkludert både bilder og tekst, må aldri brukes av abonnenter i strid med Caddi formål, se § 1

3.3 Abonnenten har ikke rett til å ta betaling i tillegg til verifiserbar kostnader ved fotokopiering eller lignende overføring av materiale fra Caddi til pasienter / klienter / studenter / kunder.

3.4 Abonnenten er også urettferdig å bruke noe materiale fra Caddi for salg, samt materiale fra Caddi ikke kopieres, distribueres eller på annen måte brukes for videre salg.

3.5 Abonnenten er ikke berettiget til å annonsere med materiale fra Caddi, unntatt i brosjyrer og lignende, og bare med et faglig formål og etter skriftlig godkjennelse fra Caddi.

§ 4 Eierskap

4.1 opphavsretten til Caddi avanserte øvelser, bilder, begreper, tekst osv. tilhører Caddi og skal ikke, være uten godkjenning Caddis foretatt utover det som er i disse vilkår og betingelser.

§ 5 Abonnement

5.1 innbetalt gang - dette er ikke refunderes ved oppsigelse.

5.2 Medlemskap i Caddi er et løpende abonnement. Caddi forbeholder seg retten til å regulere prisen på opp til 2,5% årlig i den aktuelle abonnementet. Prisregulering i tillegg dette gir abonnenten rett til å umiddelbart avslutte abonnementet.

5.3 Prisen for abonnement Caddi - se tabell for nåværende prisene tilgjengelig på www.caddi.com.

5.4 Abonnenten er pålagt å velge ønsket faktureringsmåte. Valget gjorde under innlogging manager ved innlogging første gang og er gyldig for den måten fakturaen er mottatt.

5.5 Prøveperioden på Caddi forplikter seg til ikke å abonnere er også gratis prøveperiode.

§ 6 Oppsigelse

6.1 Medlemskap / abonnement er pågående og fortsetter til den avsluttes skriftlig. Abonnement lengde er til stede på minst ett år og kan sies opp 1 måned før fornyelse. Varselet skal være skriftlig.

Avbestilling må skje skriftlig Caddi senest 30 dager før fornyelse.

§ 7 Non-compliance

7.1 Bruk av Caddi strid med avsnittet ovenfor på abonnentens rett til bruk av Caddi utløse en straff, som et minimum settes til 50,000.00 danske kroner pr. krenkelse. I tillegg skader under dansk lovgivning. Utbetaling av bøter og erstatning gir ikke abonnenten å fortsette med brudd.

7.2 Caddi forbeholder oss retten til å inngi en politianmeldelse. Brudd også vurdert som et kontraktsbrudd og abonnent CADD-ID slettes uten forvarsel. De betalte abonnementsavgift refunderes ikke.

7.3 Ethvert brudd på denne kontrakten bestemmelser gir Caddi rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning, hvor abonnenten Caddi ID umiddelbart slettet.

§ 8 Tvister, møtested og styrende lovgivning

8.1 Eventuelle tvister avgjøres av en domstol i Horsens, alternativt, High Court som verneting. Dansk lov er aktuelt.


Caddi   ·   Horsens Sundhedshus   ·   Grønlandsvej 1, 2. 04   ·   DK-8700 Horsens   ·   Tlf.: +45 75 62 89 19    ·   E-mail: info@caddi.com
 
Webdesign by Pixart